Brand

כל כלב שמתארח בפנסיון עובד בדיקת קבלה לפני וכך אנו יכולים לגלות האם הוא יסתדר בפנסיון או לא, כלבים שאינם ידידותיים לכלבים אחרים אינם יכולים לשהות אצלנו. בנוסף ישנה השגחה של 24 שעות ביממה ואנו מאוד ערניים לכל מה שקורה מסביב וכך מצליחים למנוע דומיננטיות או סכסוך בין הכלבים.
סדר היום והשגרה בפנסיון שונים מהשגרה בבית, בפנסיון הכלבים מאוד פעילים ומוציאים הרבה אנרגיה במהלך הבוקר, אם יקבלו רק חצי מנה בצהריים הם ישארו רעבים עד הערב. בנוסף חל איסור לעשות פעילות כ-3 שעות לאחר ארוחה ולכן אם הכלב יקבל יותר מארוחה אחת ביום רוב היום לא יוכל להיות פעיל. אנו לא רוצים שכלבכם ישאר רעב אחרי הארוחה ולכן נותנים מנה כפולה בארוחה אחת באמצע היום. למרות זאת אם רצונכם שכלבכם יאכל פעמיים ביום ניתן לעשות זאת לפי בקשה מיוחדת. כלבים עם צריכים מיוחדים שצריכים לאכול פעמיים או יותר ניתן ליידע אותנו מראש.